Sånglektioner/ Coaching för Carl Unander-Scharin

8 juni 2017: Nya tider för möjliga sånglektioner den 12+13+14 juni inlagda i matrisen längst ned på sidan! Välkommen på sånglektion! 

Carl

Maila carl.unander-scharin@telia.com för att boka tider. Välkommen!

(PS: Om det är ont om tider så kan du alltid maila eller ringa direkt till Carl för att hitta alternativa tider!) 

(This overall statement on singing will appear in English shortly)

Sångundervisning för Carl Unander-Scharin:

Mina sånglektioner utgår alltid från din aktuella röstliga status, dina förberedelser, samt dina önskemål om repertoar. Med utgångspunkt från dessa parametrar, utformar jag varje sånglektion unikt och ger dig övningar och etyder som ringar in de aktuella utmaningar du står inför i ditt eget sjungande. Jag hjälper dig också att välja repertoar utifrån långsiktiga strategier - så att du på sikt ska bli en bra och så komplett sångare som det är möjligt i varje individuellt fall. Med min bakgrund som sångare i professionella sammanhang ända sedan det att jag själv var 11 år, och med en professionell karriär som sångare vilken innefattar ett tjugotal CD-inspelningar, många radioinspelningar, drygt 40 operaroller och en mycket omfattande oratorie- samt liederrepertoar ger jag dig de verktyg du behöver för att komma vidare med din sång. Min sångliga utbildning bygger på en svensk sångartradition där många sångare - liksom jag - börjar sin bana i vårt starka körliv. Detta sätt att sjunga har sedan kombinerats med studier i professionell operateknik för att sätta samman en sångkonst som bygger på hög precision, god intonation, stark textmedvetenhet, och en djup förtrogenhet med de sångliga kompetenser som behövs för att kunna vara verksam som professionell operasångare. De studier jag bedrivit för mina sångmästare Nicolai Gedda, Erik Saedén, Hans Gertz, Gösta Winbergh och Solwig Grippe har gett mig en palett av kompetenser vilka jag ser som min uppgift att föra vidare till nya generationer av sångare. Då jag kommit fram till att en god andningsteknik är av absoluta vikt för en bra sångteknik, ägnar jag en del av varje sånglektion åt att ge dig medvetenhet om god andning - en teknik som jag arbetat fram i skärningspunkten mellan den indiska yoga-traditionen (Pranayama) och övningar utvecklade av den brittiska sångpedagogen Anna Sims. 

 

Sånglektioner
12/6 Må 13.30: LEDIG 14.45: Michael 16: Emelie X X X
13/6 Tis 13.30:Peter 14.45:Anna W 15.45-17:Per X S  X
14/6 Ons 12: LEDIG 13: Leah 14.45: Erik 16: Michael X