Riddartornet som opera i Västerås och Vadstena

Work
Riddartornet (2018)
Publication
Stagneliusbladet
Journalist
Anders Marell
Published

 "Att föreställningen gjorde all heder åt såväl Stagnelius som alla inblandade i operans tillblivelse och framförande, det framgår av allt som sagts och skrivits. Stagnelius lever!"