Riddartornet - The Knight Tower

Detta är hemsidan för operan Riddartornet. Här finner du länkar till instuderingsaudio. Detta material får inte spridas utan upphovsmännens medgivande - men får däremot användas av alla medverkande i projektet under 2018. Det färdiga klaverutdraget har sidnummer i kursiv stil, samt har även repetitionsbokstäver infogade inom fyrkanter. Notmaterialet får du tillgång till genom att maila till carl@electronic-opera.com

• Observera att audiomaterialet är behäftat med många "omusikaliska fel" som kommer som en följd av att det är syntetiskt genererat. Tex saknas helt "tenuto" vilket är en viktig komponent i ouvertyrens första del samt i tex Olivias aria "Jag är ett lik i gravens mörker". Ritardandon, diminuendon, fermater osv - är alltså oftast ovidkommande i dessa syntetiska filer - som alltså enbart ska användas som stöd för den musikaliska instuderingsprocessen - och inte som ett rättesnöre för hur det i slutänden ska låta om musiken.

 

Ouvertyr - Vad är vårt liv?

Scen 1 - Bättre herre än vår Rheinfels kan vi inte önska! 

Scen 2 - Vilken morgon!

Scen 3 och 4: Vi önskar ett samtal/ Mathildas aria

Scen 5: Käraste hur är det fatt?

Scen 6: Vad är ni, ni mäktiga begär?

Scen 7: Min käraste dotter!

Scen 8: Ur källarvalvens mörka, kalla djup. 

Scen 9: Olivias aria "Jag är ett lik i gravens mörker"

Scen 10: Vad du är blek och mager!

Scen 11: Ur Källarvalvens - REPRIS 

Scen 12: Se nyckeln här!

Scen 13: Fanfarer, trummor!

Scen 14: Så blev min bröllopsbädd

Scen 15: Mathilda? Du lever!

Scen 16: Vart tog hon vägen?

Scen 17: Höga dårskap

Scen 18: Final - Se nöjets lampor