[Unander-Scharin] - [KingOfFools_I_16]

Napoleon´s aria: Psykotiska tillstånd/ Psychotic instance. Clara Bystrand : Soprano

title
KingOfFools_I_16
artist
Carl Unander-Scharin
album
Tokfursten
genre
Opera
year
1996
track_number
1/16