Scen 6: Vad är ni ni mäktiga begär?

<p>Endast för instudering</p>
<p>&nbsp;</p>