Scen 10: Vad du är blek och mager!

<p>Endast för instudering&nbsp;</p>