Scen 17: Höga dårskap

<p>Endast för instudering</p>