Spännande kontraster. Kroumata blandar drömmar med verklighet.

Work
The World As I See It (2006)
Participants
Kroumata, Erika Sunnegårdh
Publication
Dagens Nyheter
Journalist
Johanna Paulsson
Published

En uppsättning kromatiska biltutor kan liva upp det mesta. Carl Unander-Scharins klatschiga “Bilhornsfugato” ur familjeoperan “Loranga, Mazarin och Dartanjang” var dessutom en finurlig blinkning till uvertyren i György Ligetis anti-anti-opera “Den stora makabern”. När den numera världsberömda sopranen Erika Sunnegårdh efter denna rivstart tog plats i talarstolen lyckades hon sprida Metropolitanglans över ett fullsatt Nybrokajen 11 och uruppförandet av Unander-Scharins “The World as I see it”. Stycket bjuder på samhällsengagerade texter av Albert Einstein. I sex satser filosoferar relativitetsteorins fader over alltifrån demokrati till religion. Sunnegårdh växlar följsamt mellan auktoritativ talsång och sirligt sångbara fraser, emellanåt med atomklyvningsskärpa. Den militaristiska fjärde satsen brakar loss med recitation i plåtmegafon, varpå slagverkarna roterar till nästa instrument. Musiken är närmast futuristiskt bullrande men texten pacifistisk. I glipan uppstår en spännande kontrast. “The World as I see it” genomsyras också av en annan livfullhet än Unander-Scharins tidigare andliga övningar. Det är ett både läckert och angeläget verk, där de drömska partiernas meditationer vägs upp av verklighetens grymtningar.