Medeltida klanger och frisk modernism

Work
Byrgitta (2003)
Publication
Norrköpings Tidningar
Journalist
Reidar Sunnerstam
Published

Vadstena-Akademiens uruppförande av Carl Unander-Scharins Byrgitta är ett märkligt musikdramatiskt verk och en opera som NTs Reidar Sunnerstam kommer att minnas länge

"Som musikdramatiskt verk är operan märklig och intresseväckande. Carl Unander-Scharin väckte så stor uppmärksamhet med sin opera Tokfursten 1996 att den sattes upp på nytt två år senare. Byrgittaoperan har kvalitéer, som gör att den mycket väl kan bli lika framgångsrik. Tonsättaren har på ett märkligt sätt lyckats sammanföra medeltidens melos med nutida tonspråk till en naturlig, organisk helhet. Inslagen av äldre originalmusik sammansmälter med den nya musiken, som i recitativ och hymnliknande partier har en antikiserande karaktär. Unander-Scharins musik har en fritonal prägel, som dock inte utesluter att man ibland kan uppleva ett tonalt centrum. Mycket påfallande är naturligheten i operans sångpartier - ingenting krystat eller tillkrånglat. Det är minsann ingen nackdel att en tonsättare är sångare. Tack vare lång förberedelsetid har det för tonsättaren varit möjligt att skaffa sig ingående kunskap om varje sångares röstresurser. Först därefter har sångpartierna utarbetats. Detta innebär ett maximalt utnyttjande av sångarnas kapacitet. Knappast någon gång tidigare har Vadstena-Akademien haft en sångareensemble med så påfallande jämn och hög kvalitet som i år".