Sinnrik och helgjuten Lysistrate

Work
Lysistrate (1998)
Publication
Svenska Dagbladet
Journalist
Karin Helander
Published

"Och Unander-Scharin, som själv är sångare, låter verkligen sången få stå i centrum med rika tillfällen för Operahögskolans elever att exponera vokal personlighet och röstfärg. (...)  Musiken är teatralt effektiv och flödar genom tio avgänsade scener och två intermezzon av flyktiga associationer till stilar och genrer alltifrån högstämt polyfona hymner och musikalisk expressionism som Alban Bergs Wozzeck till musikal och populärmusik. (...) Men också svidande sköna ögonblick i korta arior eller täta klanger svävande i ljudrummet. (...) Det är något så ovanligt som en samtida svensk opera buffa; en humoristisk, underhållande och sinnrikt konstruerad komisk opera."