Ocensurerad könskamp

Work
Lysistrate (1998)
Publication
Göteborgsposten
Journalist
Per-Anders Hellqvist
Published

"Det kan aldrig vara till nackdel att en operatonsättare vet hur en sångstämma skrivs för att ta ut allt ur en välskolad röst. Å andra sidan utgör Unander-Scharin från sin egen erfarenhet av modern operasångarutbildning, som nog styrs mera av den moderna musikalens krav än av den klassiska bel canto-operans. En ung sångare i dag gör något vettigt också av en taldialog (vilket alls inte var självklart i en föregående generation), behärskar ett rimligt mått av dans och mim, ibland på gränsen till ekvilibristik, och förmår inte bara sjunga vackert utan också att artikulera sig i den virtuost rytmiserade talkörens idiom. Av detta blir ett fantastiskt utrycksregister. I Lysistrate kommer allt till användning."