Unander-Scharin tar sig fram med pendlingar

Work
Man on the Hillside (1991)
Publication
Dagens Nyheter
Journalist
Leif Aare
Published

"Unander-Scharin tar sig fram med pendlingar, ramsor, upprepningar, pendlingar kring recitationstoner, nyckelord som bearbetas, förvandlas och får ny betydelse. --- Det  är ett gripande stycke  som Unander-Scharin och (Katarina) Frostenson skapat. Det är också ett lyckat exempel på den ännu så länge så gott som oexploaterade konstarten radioopera."