Arias for Barytone/ Bass

From Tokfursten/ The King of Fools: Smärtfågeln (in Swedish)

From Figurer i ett landskap/ Figures in a landscape: Grottbjörnen (Barytone, in Swedish)

From Lysistrate:

From Hummelhonung/ Sweetness: Hadar´s aria "I dårmarken" (Bass, in Swedish)

From Byrgitta: Clemens´ aria "Unigenitus dei Filius" (Bass, in latin)

From Byrgitta: Ulv´s aria "Döden är att snickra" (Barytone, in Swedish)

From Sömnkliniken/ The Insomnia Clinic: Doktor Grind´s aria "Under natten gör man många resor" (Bass, in Swedish)

From The Crystal Cabinet: