Presscuts

Unga operabesökare gillar det lilla

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
?
Journalist
?
Published

(…) Musiken laddar scenerna på ett roligt sätt och alla de kända figurerna är trivsamt mysiga men otydliga. De pratar om mycket som man aldrig ser eller befinner sig så långt bak att det inte går att se. Tigrarna är varken hungriga eller farliga utan dansanta djur som gillar att sjunga. Och vad gör egentligen giraffen i sammanhanget?

Barnopera som utmanar vuxenvärlden

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
Ljusnan
Journalist
Mats Myrstener
Published

Carl Unander-Scharins barnopera Loranga, Masarin och Datanjang, efter Barbro Lindgrens böcker, har blivit en lyckad blandning av absurd sjuttiotalsteater, musikal och finopera, där gränserna suddats ut och anpassats till barnpubliken.

Premiär för Loranga, Masarin och Dartanjang

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
?
Journalist
?
Published

Det är en föreställning full med spratt och tokerier, helt i enlighet med de två närmast anarkistiska böckerna. Det tycks som om de två karlarna verkligen har funnit varandra. Det som den ene skrivit in i musiken har den andre förstärkt och busat till, och det betyder att avståndet mellan scen, orkesterdike och salong många, många gånger upphävs.

A woofing Dartanjang takes the cake

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
Dagens Nyheter
Journalist
Martin Nyström
Published

(…) The performance works best when the Royal Swedish Opera takes a break from itself and plays at presenting an interactive happening with the audience. Then Ketil Hugaas’ splendid Dartanjang emerges as the audience favourite, with his genuine lack of a fixed identity.

Lively spirits with Loranga

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
Södermanlands Nyheter
Journalist
Fride Jansson
Published

(…) The imagination is thus unlimited. Childish and adult alternate. A giraffe eats songs, and a barn is full of tigers. There are no moral lectures here, so “he who takes, he has.” But the thieves are still goodhearted. In my view the best bits were the music, songs and acting.

Young opera audience likes the small touches

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
Östgöta-Correspondenten
Journalist
Gunnel Bergström
Published

In the second act Gustav becomes deeply enamoured of the parrot and they experience a happy ending. It strikes me that opera people, who are used to writing and performing for adults, believe that children need to constantly receive new impressions.

Children’s opera that challenges the world of adults

Work
Loranga, Masarin och Dartanjang (2006)
Publication
Ljusnan
Journalist
Mats Myrstener
Published

Carl Unander-Scharin’s children’s opera “Loranga, Masarin och Dartanjang”, based on Barbro Lindgren’s books, is a successful combination of absurd 1970s theatre, a musical, and a traditional opera, in which the boundaries have been erased and adapted to an audience of children.